U.S. Embassy Online Aukcia

Veľvyslanectvo USA predáva prebytočný hnuteľný majetok (PHM) prostredníctvom webovej elektronickej aukcie. Každá aukcia bude aktivovaná po dobu s jasne stanoveným počiatočným a koncovým dátumom. Tieto informácie sú k dispozícii na informačnom paneli webovej aplikácie. Zvyčajne to bude od pondelka do piatku trvajúca dva týždne. Počas tejto doby sa môžete aktívne zúčastniť a predložiť ponuku na položky v aukcii.

Všetky aukcie
Tu môžete vidieť aukcie do ktorých sa môžete zaregistrovať zaregistrovaný.
  Aktívna
Tijuana, MX
Plánovaný koniec aukcie: 2020-10-25 19:00:00Z
54
 Položky v aukcii
3
 Dní do uzávierky
  Aktívna
LaPaz, BO
Plánovaný koniec aukcie: 2020-10-28 14:00:00Z
2
 Položky v aukcii
6
 Dní do uzávierky
  Aktívna
Chennai, IN
Plánovaný koniec aukcie: 2020-10-23 10:30:00Z
46
 Položky v aukcii
28
 Hodín do uzávierky
  Aktívna
Tashkent, UZ
Plánovaný koniec aukcie: 2020-10-22 10:00:00Z
2
 Položky v aukcii
3
 Hodín do uzávierky
  Aktívna
Kigali, RW
Plánovaný koniec aukcie: 2020-10-23 15:00:00Z
82
 Položky v aukcii
32
 Hodín do uzávierky
  Aktívna
Algiers, DZ
Plánovaný koniec aukcie: 2020-10-25 14:00:00Z
27
 Položky v aukcii
3
 Dní do uzávierky
  Aktívna
Kinshasa, CD
Plánovaný koniec aukcie: 2020-10-30 17:00:00Z
171
 Položky v aukcii
8
 Dní do uzávierky
  Aktívna
Guatemala City, GT
Plánovaný koniec aukcie: 2020-10-22 22:00:00Z
7
 Položky v aukcii
15
 Hodín do uzávierky
  Aktívna
Yerevan, AM
Plánovaný koniec aukcie: 2020-10-28 18:00:00Z
2
 Položky v aukcii
6
 Dní do uzávierky
  Aktívna
Dushanbe, TJ
Plánovaný koniec aukcie: 2020-10-22 10:00:00Z
1
 Položky v aukcii
3
 Hodín do uzávierky
  Aktívna
Naples, IT
Plánovaný koniec aukcie: 2020-10-23 11:00:00Z
11
 Položky v aukcii
28
 Hodín do uzávierky
  Aktívna
Panama City, PA
Plánovaný koniec aukcie: 2020-10-26 23:00:00Z
34
 Položky v aukcii
4
 Dní do uzávierky
  Aktívna
San Salvador, SV
Plánovaný koniec aukcie: 2020-10-25 21:00:00Z
110
 Položky v aukcii
3
 Dní do uzávierky
  Pripravuje sa
Yaounde, CM
Plánovaný začiatok aukcie: 2020-11-09 07:00:00Z
10
 Položky v aukcii
18
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Tegucigalpa, HN
Plánovaný začiatok aukcie: 2020-10-23 18:00:00Z
84
 Položky v aukcii
1
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Asuncion, PY
Plánovaný začiatok aukcie: 2020-11-06 13:00:00Z
54
 Položky v aukcii
15
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Podgorica, ME
Plánovaný začiatok aukcie: 2020-10-26 08:00:00Z
44
 Položky v aukcii
4
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Belgrade, RS
Plánovaný začiatok aukcie: 2020-10-24 08:00:00Z
76
 Položky v aukcii
2
 Dní do otvorenia