U.S. Embassy Online Aukcia

Veľvyslanectvo USA predáva prebytočný hnuteľný majetok (PHM) prostredníctvom webovej elektronickej aukcie. Každá aukcia bude aktivovaná po dobu s jasne stanoveným počiatočným a koncovým dátumom. Tieto informácie sú k dispozícii na informačnom paneli webovej aplikácie. Zvyčajne to bude od pondelka do piatku trvajúca dva týždne. Počas tejto doby sa môžete aktívne zúčastniť a predložiť ponuku na položky v aukcii.

Všetky aukcie
Tu môžete vidieť aukcie do ktorých sa môžete zaregistrovať zaregistrovaný.
  Aktívna
Djibouti, DJ
Plánovaný koniec aukcie: 2021-12-05 12:00:00Z
11
 Položky v aukcii
3
 Dní do uzávierky
  Aktívna
Manila, PH
Plánovaný koniec aukcie: 2021-12-02 08:00:00Z
25
 Položky v aukcii
13
 Hodín do uzávierky
  Aktívna
Bishkek, KG
Plánovaný koniec aukcie: 2021-12-11 17:59:00Z
41
 Položky v aukcii
9
 Dní do uzávierky
  Aktívna
Brazzaville, CG
Plánovaný koniec aukcie: 2021-12-03 10:00:00Z
52
 Položky v aukcii
39
 Hodín do uzávierky
  Aktívna
Kolkata, IN
Plánovaný koniec aukcie: 2021-12-05 17:00:00Z
27
 Položky v aukcii
3
 Dní do uzávierky
  Aktívna
Taipei, TW
Plánovaný koniec aukcie: 2021-12-06 07:00:00Z
43
 Položky v aukcii
4
 Dní do uzávierky
  Aktívna
Seoul, KR
Plánovaný koniec aukcie: 2021-12-08 03:00:00Z
3
 Položky v aukcii
6
 Dní do uzávierky
  Aktívna
Jeddah, SA
Plánovaný koniec aukcie: 2021-12-12 12:00:00Z
2
 Položky v aukcii
10
 Dní do uzávierky
  Aktívna
Adana, TR
Plánovaný koniec aukcie: 2021-12-05 16:00:00Z
42
 Položky v aukcii
3
 Dní do uzávierky
  Aktívna
Paris, FR
Plánovaný koniec aukcie: 2021-12-06 13:00:00Z
51
 Položky v aukcii
4
 Dní do uzávierky
  Aktívna
Yerevan, AM
Plánovaný koniec aukcie: 2021-12-05 18:00:00Z
47
 Položky v aukcii
3
 Dní do uzávierky
  Pripravuje sa
Sarajevo, BA
Plánovaný začiatok aukcie: 2021-12-13 09:00:00Z
30
 Položky v aukcii
12
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Dhahran, SA
Plánovaný začiatok aukcie: 2021-12-14 07:00:00Z
0
 Položky v aukcii
13
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Hamilton, BM
Plánovaný začiatok aukcie: 2021-12-01 12:30:00Z
17
 Položky v aukcii
0
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
London, GB
Plánovaný začiatok aukcie: 2021-12-15 08:00:00Z
0
 Položky v aukcii
14
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Podgorica, ME
Plánovaný začiatok aukcie: 2021-12-13 09:00:00Z
27
 Položky v aukcii
12
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Cairo, EG
Plánovaný začiatok aukcie: 2021-12-02 13:00:00Z
0
 Položky v aukcii
1
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Kuala Lumpur, MY
Plánovaný začiatok aukcie: 2021-12-06 02:00:00Z
38
 Položky v aukcii
5
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Phnom Penh , KH
Plánovaný začiatok aukcie: 2021-12-20 03:00:00Z
7
 Položky v aukcii
19
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Monrovia, LR
Plánovaný začiatok aukcie: 2021-12-10 09:00:00Z
88
 Položky v aukcii
9
 Dní do otvorenia