U.S. Embassy Online Aukcia

Veľvyslanectvo USA predáva prebytočný hnuteľný majetok (PHM) prostredníctvom webovej elektronickej aukcie. Každá aukcia bude aktivovaná po dobu s jasne stanoveným počiatočným a koncovým dátumom. Tieto informácie sú k dispozícii na informačnom paneli webovej aplikácie. Zvyčajne to bude od pondelka do piatku trvajúca dva týždne. Počas tejto doby sa môžete aktívne zúčastniť a predložiť ponuku na položky v aukcii.

Všetky aukcie
Tu môžete vidieť aukcie do ktorých sa môžete zaregistrovať zaregistrovaný.
  Aktívna
Abuja, NG
Plánovaný koniec aukcie: 2023-12-11 15:00:00Z
50
 Položky v aukcii
6
 Dní do uzávierky
  Aktívna
Freetown, SL
Plánovaný koniec aukcie: 2023-12-06 16:00:00Z
10
 Položky v aukcii
31
 Hodín do uzávierky
  Aktívna
Brussels, BE
Plánovaný koniec aukcie: 2023-12-08 14:00:00Z
40
 Položky v aukcii
3
 Dní do uzávierky
  Aktívna
Tegucigalpa, HN
Plánovaný koniec aukcie: 2023-12-07 00:00:00Z
102
 Položky v aukcii
39
 Hodín do uzávierky
  Aktívna
Belgrade, RS
Plánovaný koniec aukcie: 2023-12-05 14:00:00Z
5
 Položky v aukcii
5
 Hodín do uzávierky
  Aktívna
Sarajevo, BA
Plánovaný koniec aukcie: 2023-12-11 08:00:00Z
5
 Položky v aukcii
5
 Dní do uzávierky
  Aktívna
Tbilisi, GE
Plánovaný koniec aukcie: 2023-12-05 17:00:00Z
49
 Položky v aukcii
8
 Hodín do uzávierky
  Pripravuje sa
Paris, FR
Plánovaný začiatok aukcie: 2023-12-17 09:00:00Z
4
 Položky v aukcii
12
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Rabat, MA
Plánovaný začiatok aukcie: 2023-12-11 09:00:00Z
1
 Položky v aukcii
6
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Santo Domingo, DO
Plánovaný začiatok aukcie: 2023-12-11 14:00:00Z
3
 Položky v aukcii
6
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Matamoros, MX
Plánovaný začiatok aukcie: 2023-12-11 16:00:00Z
29
 Položky v aukcii
6
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Bridgetown, BB
Plánovaný začiatok aukcie: 2023-12-11 20:00:00Z
0
 Položky v aukcii
6
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Bujumbura, BI
Plánovaný začiatok aukcie: 2024-01-04 08:00:00Z
12
 Položky v aukcii
30
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Manila, PH
Plánovaný začiatok aukcie: 2023-12-07 07:00:00Z
72
 Položky v aukcii
2
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Dhahran, SA
Plánovaný začiatok aukcie: 2023-12-07 07:00:00Z
86
 Položky v aukcii
2
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Budapest, HU
Plánovaný začiatok aukcie: 2023-12-08 03:00:00Z
4
 Položky v aukcii
3
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Chisinau, MD
Plánovaný začiatok aukcie: 2023-12-14 08:00:00Z
10
 Položky v aukcii
9
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Vilnius, LT
Plánovaný začiatok aukcie: 2023-12-14 06:00:00Z
0
 Položky v aukcii
9
 Dní do otvorenia
  Pripravuje sa
Jerusalem, IL
Plánovaný začiatok aukcie: 2023-12-08 08:00:00Z
2
 Položky v aukcii
3
 Dní do otvorenia