Američka Ambasada - Online Auction

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu prodaje korištene stvari putem on-line aukcije. Aukcija će biti aktivna određeni vremenski period sa tačno određenim početkom i krajem aukcije. Informacija o početku i kraju aukcije je objavljena na početnoj stranici. Aukcija će obično biti aktivna sedam dana, od ponedjeljka do ponedjeljka naredne sedmice. Tokom ovog perioda, možete aktivno učestvovati i davati svoje ponude za ponuđene stvari.

Sve aukcije
Ovdje možete vidjeti sve dostupne aukcije
  Aktivna
Florence, IT
Planirani datum zatvaranja: 2019-06-28 11:00:00Z
2
 Lotovi na aukciji
8
 Dani do zatvaranja
  Aktivna
Tegucigalpa, HN
Planirani datum zatvaranja: 2019-06-24 05:30:00Z
21
 Lotovi na aukciji
4
 Dani do zatvaranja
  Aktivna
Ankara, TR
Planirani datum zatvaranja: 2019-06-26 14:00:00Z
36
 Lotovi na aukciji
6
 Dani do zatvaranja
  U pripremi
Tbilisi, GE
Planirani datum otvaranja: 2019-06-18 13:00:00Z
44
 Lotovi na aukciji
0
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Jerusalem, IL
Planirani datum otvaranja: 2019-06-04 05:00:00Z
23
 Lotovi na aukciji
0
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Seoul, KR
Planirani datum otvaranja: 2019-07-15 02:00:00Z
2
 Lotovi na aukciji
25
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Panama City, PA
Planirani datum otvaranja: 2019-07-15 14:30:00Z
4
 Lotovi na aukciji
25
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Djibouti, DJ
Planirani datum otvaranja: 2019-07-16 21:00:00Z
0
 Lotovi na aukciji
26
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Conakry, GN
Planirani datum otvaranja: 2019-08-01 10:00:00Z
0
 Lotovi na aukciji
42
 Dani do otvaranja
  U pripremi
The Hague, NL
Planirani datum otvaranja: 2018-08-27 08:00:00Z
2
 Lotovi na aukciji
0
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Stockholm, SE
Planirani datum otvaranja: 2018-08-30 08:00:00Z
67
 Lotovi na aukciji
0
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Paris, FR
Planirani datum otvaranja: 2019-06-11 10:00:00Z
25
 Lotovi na aukciji
0
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Cairo, EG
Planirani datum otvaranja: 2019-01-20 08:00:00Z
31
 Lotovi na aukciji
0
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Baku, AZ
Planirani datum otvaranja: 2019-04-22 06:00:00Z
14
 Lotovi na aukciji
0
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Budapest, HU
Planirani datum otvaranja: 2019-05-20 08:00:00Z
6
 Lotovi na aukciji
0
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Rome, IT
Planirani datum otvaranja: 2019-06-24 08:00:00Z
10
 Lotovi na aukciji
4
 Dani do otvaranja