Američka Ambasada - Online Auction

Ambasade Sjedinjenih Američkih Država prodaju prodaju viška pokretne imovine (SMP) putem internet aukcije. Svaka aukcija će se aktivirati u određenom vremenskom periodu sa jasno navedenim dattumom otvaranja i zatvaranja aukcije. Ove informacije su dostupne na informativnom panelu web aplikacije. Obično će aukcija biti aktivna dvije sedmice od ponedeljka do petka. Tokom ovog perioda aktivno možete učestvovati i predati svoju ponudu.

Sve aukcije
Ovdje možete vidjeti sve dostupne aukcije
  Aktivna
Istanbul, TR
Planirani datum zatvaranja: 2019-04-22 12:00:00Z
56
 Lotovi na aukciji
39
 Sati do zatvaranja
  Aktivna
Sarajevo, BA
Planirani datum zatvaranja: 2019-04-22 08:00:00Z
21
 Lotovi na aukciji
35
 Sati do zatvaranja
  Aktivna
Vilnius, LT
Planirani datum zatvaranja: 2019-04-23 18:00:00Z
17
 Lotovi na aukciji
2
 Dani do zatvaranja
  Aktivna
Tbilisi, GE
Planirani datum zatvaranja: 2019-04-21 17:00:00Z
47
 Lotovi na aukciji
20
 Sati do zatvaranja
  U pripremi
Belgrade, RS
Planirani datum otvaranja: 2019-04-22 07:00:00Z
17
 Lotovi na aukciji
2
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Chisinau, MD
Planirani datum otvaranja: 2019-04-19 22:00:00Z
10
 Lotovi na aukciji
0
 Dani do otvaranja
  U pripremi
The Hague, NL
Planirani datum otvaranja: 2018-08-27 08:00:00Z
2
 Lotovi na aukciji
0
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Riga, LV
Planirani datum otvaranja: 2019-04-29 09:00:00Z
2
 Lotovi na aukciji
9
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Belmopan, BZ
Planirani datum otvaranja: 2019-05-03 16:00:00Z
35
 Lotovi na aukciji
13
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Cairo, EG
Planirani datum otvaranja: 2019-01-20 08:00:00Z
31
 Lotovi na aukciji
0
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Baku, AZ
Planirani datum otvaranja: 2019-04-22 06:00:00Z
14
 Lotovi na aukciji
2
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Yerevan, AM
Planirani datum otvaranja: 2019-05-06 06:00:00Z
25
 Lotovi na aukciji
16
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Lisbon, PT
Planirani datum otvaranja: 2019-04-26 09:00:00Z
32
 Lotovi na aukciji
6
 Dani do otvaranja
  U pripremi
Stockholm, SE
Planirani datum otvaranja: 2018-08-30 08:00:00Z
67
 Lotovi na aukciji
0
 Dani do otvaranja