АНУ-ын ЭСЯ-ны цахим худалдаа

АНУ-ын ЭСЯам нь илүүдэл эд хогшил болон бараа материалаа цахим үнэ худалдааны аргаар худалдаалж байна. Худалдаа тус бүр тодорхой эхлэх болон дуусах цаг хугацаатайгаар идэвхжих болно. Худалдааны мэдээлэл нь вэбсайтын мэдээллийн хэсэгт орох болно. Ихэвчлэн Даваа гарагаас Баасан гарах хүртэлх хугацаанд, 2 долоо хоног үргэлжилнэ. Та энэ хугацаанд үнэ хаялцах худалдаанд оролцож, үнийн саналаа явуулж бопно.

Худалдаа (бүгд)
Эндээс боломжит бүх худалдааны мэдээллийг харах боломжтой
  Идэвхтэй
Budapest, HU
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-04-18 21:30:00Z
100
 Худалдаанд орж буй багцууд
8
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Yerevan, AM
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-04-18 18:00:00Z
89
 Худалдаанд орж буй багцууд
5
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Dushanbe, TJ
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-04-21 15:00:00Z
4
 Худалдаанд орж буй багцууд
3
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Vilnius, LT
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-04-18 18:00:00Z
32
 Худалдаанд орж буй багцууд
5
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Sarajevo, BA
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-04-19 07:00:00Z
30
 Худалдаанд орж буй багцууд
18
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Tirana, AL
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-04-19 12:00:00Z
54
 Худалдаанд орж буй багцууд
23
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Kinshasa, CD
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-04-29 17:00:00Z
35
 Худалдаанд орж буй багцууд
11
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Algiers, DZ
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-04-18 14:00:00Z
39
 Худалдаанд орж буй багцууд
80
 Хаагдах хүртэлх минут
  Идэвхтэй
Athens, GR
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-04-18 19:00:00Z
94
 Худалдаанд орж буй багцууд
6
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Manama, BH
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-04-24 14:00:00Z
15
 Худалдаанд орж буй багцууд
6
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Kyiv, UA
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-04-18 15:00:00Z
73
 Худалдаанд орж буй багцууд
140
 Хаагдах хүртэлх минут
  Бэлтгэгдэж байна
Quito, EC
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-05-08 13:00:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
20
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Managua, NI
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-05-12 14:00:00Z
24
 Худалдаанд орж буй багцууд
24
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Tbilisi, GE
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-04-22 14:00:00Z
67
 Худалдаанд орж буй багцууд
4
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Guadalajara, MX
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-04-23 16:00:00Z
48
 Худалдаанд орж буй багцууд
5
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Bratislava, SK
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-04-30 08:00:00Z
1
 Худалдаанд орж буй багцууд
12
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Paris, FR
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-04-26 12:00:00Z
16
 Худалдаанд орж буй багцууд
8
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
San Salvador, SV
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-04-23 21:00:00Z
22
 Худалдаанд орж буй багцууд
5
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
London, GB
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-04-26 07:00:00Z
8
 Худалдаанд орж буй багцууд
8
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Dhahran, SA
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-04-20 05:00:00Z
50
 Худалдаанд орж буй багцууд
2
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Brussels, BE
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-04-20 06:00:00Z
55
 Худалдаанд орж буй багцууд
2
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Ankara, TR
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-04-19 13:30:00Z
21
 Худалдаанд орж буй багцууд
1
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Belmopan, BZ
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-04-21 14:00:00Z
7
 Худалдаанд орж буй багцууд
3
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Bamako, ML
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-04-20 16:00:00Z
5
 Худалдаанд орж буй багцууд
2
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Addis Ababa, ET
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-04-21 06:00:00Z
50
 Худалдаанд орж буй багцууд
3
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Tijuana, MX
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-04-27 19:00:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
9
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Phnom Penh , KH
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-04-19 03:00:00Z
39
 Худалдаанд орж буй багцууд
1
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Zagreb, HR
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-04-19 08:00:00Z
12
 Худалдаанд орж буй багцууд
1
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Monrovia, LR
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-04-20 08:00:00Z
125
 Худалдаанд орж буй багцууд
2
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
LaPaz, BO
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-04-23 11:00:00Z
2
 Худалдаанд орж буй багцууд
5
 Нээгдэх хүртэлх өдөр