АНУ-ын ЭСЯ-ны цахим худалдаа

АНУ-ын ЭСЯам нь илүүдэл эд хогшил болон бараа материалаа цахим үнэ худалдааны аргаар худалдаалж байна. Худалдаа тус бүр тодорхой эхлэх болон дуусах цаг хугацаатайгаар идэвхжих болно. Худалдааны мэдээлэл нь вэбсайтын мэдээллийн хэсэгт орох болно. Ихэвчлэн Даваа гарагаас Баасан гарах хүртэлх хугацаанд, 2 долоо хоног үргэлжилнэ. Та энэ хугацаанд үнэ хаялцах худалдаанд оролцож, үнийн саналаа явуулж бопно.

Худалдаа (бүгд)
Эндээс боломжит бүх худалдааны мэдээллийг харах боломжтой
  Идэвхтэй
Oslo, NO
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-01-22 14:00:00Z
4
 Худалдаанд орж буй багцууд
5
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Minsk, BY
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-01-17 15:00:00Z
71
 Худалдаанд орж буй багцууд
7
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Lima, PE
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-01-20 22:00:00Z
123
 Худалдаанд орж буй багцууд
3
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Addis Ababa, ET
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-01-21 12:00:00Z
67
 Худалдаанд орж буй багцууд
4
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Kingston, JM
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-01-21 20:00:00Z
102
 Худалдаанд орж буй багцууд
4
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Bratislava, SK
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-01-17 19:30:00Z
51
 Худалдаанд орж буй багцууд
12
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Бэлтгэгдэж байна
Athens, GR
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-02-11 07:30:00Z
1
 Худалдаанд орж буй багцууд
25
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Managua, NI
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-01-27 14:00:00Z
8
 Худалдаанд орж буй багцууд
10
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Ciudad Juarez, MX
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-01-28 17:00:00Z
48
 Худалдаанд орж буй багцууд
11
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Algiers, DZ
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-01-28 14:00:00Z
22
 Худалдаанд орж буй багцууд
11
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Podgorica, ME
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-01-18 08:00:00Z
11
 Худалдаанд орж буй багцууд
1
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Monrovia, LR
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-01-22 09:00:00Z
24
 Худалдаанд орж буй багцууд
5
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
San Salvador, SV
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-01-21 22:30:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
4
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Mumbai, IN
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-01-27 04:30:00Z
56
 Худалдаанд орж буй багцууд
10
 Нээгдэх хүртэлх өдөр