АНУ-ын ЭСЯ-ны цахим худалдаа

АНУ-ын ЭСЯам нь илүүдэл эд хогшил болон бараа материалаа цахим үнэ худалдааны аргаар худалдаалж байна. Худалдаа тус бүр тодорхой эхлэх болон дуусах цаг хугацаатайгаар идэвхжих болно. Худалдааны мэдээлэл нь вэбсайтын мэдээллийн хэсэгт орох болно. Ихэвчлэн Даваа гарагаас Баасан гарах хүртэлх хугацаанд, 2 долоо хоног үргэлжилнэ. Та энэ хугацаанд үнэ хаялцах худалдаанд оролцож, үнийн саналаа явуулж бопно.

Худалдаа (бүгд)
Эндээс боломжит бүх худалдааны мэдээллийг харах боломжтой
  Идэвхтэй
Matamoros, MX
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2022-01-29 02:00:00Z
28
 Худалдаанд орж буй багцууд
4
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Brazzaville, CG
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2022-01-31 08:00:00Z
65
 Худалдаанд орж буй багцууд
6
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Jerusalem, IL
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2022-02-03 13:00:00Z
27
 Худалдаанд орж буй багцууд
9
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Kathmandu, NP
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2022-01-26 17:15:00Z
33
 Худалдаанд орж буй багцууд
41
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Guayaquil, EC
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2022-01-27 18:00:00Z
25
 Худалдаанд орж буй багцууд
2
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Jeddah, SA
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2022-01-25 12:00:00Z
5
 Худалдаанд орж буй багцууд
12
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Бэлтгэгдэж байна
Baghdad, IQ
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2022-01-30 05:00:00Z
7
 Худалдаанд орж буй багцууд
6
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Port Au Prince, HT
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2022-02-28 12:00:00Z
4
 Худалдаанд орж буй багцууд
35
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Manila, PH
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2022-02-09 01:00:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
16
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Kolkata, IN
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2022-01-30 11:30:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
6
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Tel Aviv, IL
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2022-01-31 08:00:00Z
2
 Худалдаанд орж буй багцууд
7
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Paris, FR
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2022-01-31 13:00:00Z
51
 Худалдаанд орж буй багцууд
7
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Vienna, AT
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2022-01-31 09:00:00Z
25
 Худалдаанд орж буй багцууд
7
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Ciudad Juarez, MX
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2022-02-03 17:00:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
10
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Geneva, CH
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2022-01-28 09:00:00Z
47
 Худалдаанд орж буй багцууд
4
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Ulaanbaatar, MN
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2022-02-07 01:00:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
14
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Monrovia, LR
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2022-02-07 09:00:00Z
9
 Худалдаанд орж буй багцууд
14
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Taipei, TW
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2022-01-28 02:00:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
4
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Kinshasa, CD
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2022-01-27 09:00:00Z
4
 Худалдаанд орж буй багцууд
3
 Нээгдэх хүртэлх өдөр