АНУ-ын ЭСЯ-ны цахим худалдаа

АНУ-ын ЭСЯам нь илүүдэл эд хогшил болон бараа материалаа цахим үнэ худалдааны аргаар худалдаалж байна. Худалдаа тус бүр тодорхой эхлэх болон дуусах цаг хугацаатайгаар идэвхжих болно. Худалдааны мэдээлэл нь вэбсайтын мэдээллийн хэсэгт орох болно. Ихэвчлэн Даваа гарагаас Баасан гарах хүртэлх хугацаанд, 2 долоо хоног үргэлжилнэ. Та энэ хугацаанд үнэ хаялцах худалдаанд оролцож, үнийн саналаа явуулж бопно.

Худалдаа (бүгд)
Эндээс боломжит бүх худалдааны мэдээллийг харах боломжтой
  Идэвхтэй
Sofia, BG
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-10-17 12:00:00Z
71
 Худалдаанд орж буй багцууд
17
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Vilnius, LT
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-10-17 17:00:00Z
1
 Худалдаанд орж буй багцууд
22
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
San Salvador, SV
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-10-16 23:00:00Z
126
 Худалдаанд орж буй багцууд
4
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Valletta, MT
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-10-17 13:00:00Z
42
 Худалдаанд орж буй багцууд
18
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Athens, GR
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-10-24 19:00:00Z
79
 Худалдаанд орж буй багцууд
8
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Kingston, JM
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-10-20 19:00:00Z
122
 Худалдаанд орж буй багцууд
4
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Kuala Lumpur, MY
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-10-23 14:00:00Z
113
 Худалдаанд орж буй багцууд
6
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Cairo, EG
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-10-16 21:59:00Z
9
 Худалдаанд орж буй багцууд
3
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Abidjan, CI
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-10-18 07:00:00Z
45
 Худалдаанд орж буй багцууд
36
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Riyadh, SA
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-10-23 21:00:00Z
94
 Худалдаанд орж буй багцууд
7
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Maseru, LS
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-10-25 06:00:00Z
1
 Худалдаанд орж буй багцууд
9
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Brazzaville, CG
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-11-15 09:00:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
30
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Vientiane, LA
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-10-31 01:00:00Z
63
 Худалдаанд орж буй багцууд
15
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Monterrey, MX
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-11-10 14:00:00Z
1
 Худалдаанд орж буй багцууд
25
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Accra, GH
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-10-18 08:00:00Z
100
 Худалдаанд орж буй багцууд
2
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Minsk, BY
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-10-22 11:00:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
6
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Kolkata, IN
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-10-17 04:30:00Z
35
 Худалдаанд орж буй багцууд
1
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Dushanbe, TJ
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-10-18 05:00:00Z
8
 Худалдаанд орж буй багцууд
2
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Paris, FR
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-10-25 12:00:00Z
12
 Худалдаанд орж буй багцууд
9
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Dhahran, SA
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-10-20 07:00:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
4
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Lisbon, PT
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-10-17 09:00:00Z
45
 Худалдаанд орж буй багцууд
1
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Ciudad Juarez, MX
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-10-28 16:00:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
12
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Kinshasa, CD
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-10-29 09:00:00Z
86
 Худалдаанд орж буй багцууд
13
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Belmopan, BZ
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-10-26 14:00:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
10
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Abu Dhabi, AE
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-10-21 11:00:00Z
220
 Худалдаанд орж буй багцууд
5
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Seoul, KR
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-10-29 03:00:00Z
1
 Худалдаанд орж буй багцууд
13
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Monrovia, LR
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-10-22 09:00:00Z
88
 Худалдаанд орж буй багцууд
6
 Нээгдэх хүртэлх өдөр