АНУ-ын ЭСЯ-ны цахим худалдаа

АНУ-ын ЭСЯам нь илүүдэл эд хогшил болон бараа материалаа цахим үнэ худалдааны аргаар худалдаалж байна. Худалдаа тус бүр тодорхой эхлэх болон дуусах цаг хугацаатайгаар идэвхжих болно. Худалдааны мэдээлэл нь вэбсайтын мэдээллийн хэсэгт орох болно. Ихэвчлэн Даваа гарагаас Баасан гарах хүртэлх хугацаанд, 2 долоо хоног үргэлжилнэ. Та энэ хугацаанд үнэ хаялцах худалдаанд оролцож, үнийн саналаа явуулж бопно.

Худалдаа (бүгд)
Эндээс боломжит бүх худалдааны мэдээллийг харах боломжтой
  Идэвхтэй
Guayaquil, EC
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-08-06 18:00:00Z
6
 Худалдаанд орж буй багцууд
6
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Bridgetown, BB
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-08-09 14:00:00Z
142
 Худалдаанд орж буй багцууд
9
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Quito, EC
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-08-10 01:00:00Z
80
 Худалдаанд орж буй багцууд
10
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Bogota, CO
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-08-07 22:00:00Z
15
 Худалдаанд орж буй багцууд
7
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Zagreb, HR
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-07-31 19:00:00Z
13
 Худалдаанд орж буй багцууд
18
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Dhahran, SA
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-08-01 09:00:00Z
76
 Худалдаанд орж буй багцууд
32
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Guatemala City, GT
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-08-05 21:00:00Z
40
 Худалдаанд орж буй багцууд
5
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Sofia, BG
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2021-08-01 12:00:00Z
1
 Худалдаанд орж буй багцууд
35
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Бэлтгэгдэж байна
Lilongwe, MW
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-09-12 20:30:00Z
9
 Худалдаанд орж буй багцууд
43
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Maseru, LS
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-08-11 05:30:00Z
2
 Худалдаанд орж буй багцууд
11
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Nogales, MX
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-08-23 14:00:00Z
1
 Худалдаанд орж буй багцууд
23
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Paris, FR
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-08-30 12:00:00Z
61
 Худалдаанд орж буй багцууд
30
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Bern, CH
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-08-18 14:00:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
18
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Kinshasa, CD
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-08-09 09:00:00Z
39
 Худалдаанд орж буй багцууд
9
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Sarajevo, BA
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-08-02 08:00:00Z
28
 Худалдаанд орж буй багцууд
2
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Kuala Lumpur, MY
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-08-15 02:00:00Z
64
 Худалдаанд орж буй багцууд
15
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Djibouti, DJ
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-08-15 07:00:00Z
4
 Худалдаанд орж буй багцууд
15
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
LaPaz, BO
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2021-08-10 12:00:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
10
 Нээгдэх хүртэлх өдөр