АНУ-ын ЭСЯ-ны цахим худалдаа

АНУ-ын ЭСЯам нь илүүдэл эд хогшил болон бараа материалаа цахим үнэ худалдааны аргаар худалдаалж байна. Худалдаа тус бүр тодорхой эхлэх болон дуусах цаг хугацаатайгаар идэвхжих болно. Худалдааны мэдээлэл нь вэбсайтын мэдээллийн хэсэгт орох болно. Ихэвчлэн Даваа гарагаас Баасан гарах хүртэлх хугацаанд, 2 долоо хоног үргэлжилнэ. Та энэ хугацаанд үнэ хаялцах худалдаанд оролцож, үнийн саналаа явуулж бопно.

Худалдаа (бүгд)
Эндээс боломжит бүх худалдааны мэдээллийг харах боломжтой
  Идэвхтэй
Port of Spain, TT
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2024-07-24 18:00:00Z
7
 Худалдаанд орж буй багцууд
3
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Bishkek, KG
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2024-07-22 06:10:00Z
24
 Худалдаанд орж буй багцууд
12
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Kuala Lumpur, MY
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2024-08-04 14:00:00Z
1
 Худалдаанд орж буй багцууд
13
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Valletta, MT
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2024-07-28 18:00:00Z
10
 Худалдаанд орж буй багцууд
7
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Paris, FR
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2024-07-22 12:00:00Z
35
 Худалдаанд орж буй багцууд
18
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Yerevan, AM
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2024-07-21 18:00:00Z
25
 Худалдаанд орж буй багцууд
33
 Хаагдах хүртэлх минут
  Бэлтгэгдэж байна
Tbilisi, GE
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2024-08-05 06:00:00Z
27
 Худалдаанд орж буй багцууд
15
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Dhaka, BD
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2024-07-21 04:00:00Z
5
 Худалдаанд орж буй багцууд
0
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Kampala , UG
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2024-07-22 07:00:00Z
24
 Худалдаанд орж буй багцууд
1
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Majuro, MH
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2024-07-22 00:00:00Z
4
 Худалдаанд орж буй багцууд
1
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Buenos Aires, AR
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2024-07-22 13:00:00Z
12
 Худалдаанд орж буй багцууд
1
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Manila, PH
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2024-07-24 00:00:00Z
22
 Худалдаанд орж буй багцууд
3
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Ankara, TR
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2024-09-09 07:00:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
50
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Addis Ababa, ET
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2024-07-24 07:00:00Z
28
 Худалдаанд орж буй багцууд
3
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Panama City, PA
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2024-07-23 15:00:00Z
17
 Худалдаанд орж буй багцууд
2
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Kolkata, IN
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2024-07-22 04:30:00Z
63
 Худалдаанд орж буй багцууд
1
 Нээгдэх хүртэлх өдөр