АНУ-ын ЭСЯ-ны цахим худалдаа

АНУ-ын ЭСЯам нь илүүдэл эд хогшил болон бараа материалаа цахим үнэ худалдааны аргаар худалдаалж байна. Худалдаа тус бүр тодорхой эхлэх болон дуусах цаг хугацаатайгаар идэвхжих болно. Худалдааны мэдээлэл нь вэбсайтын мэдээллийн хэсэгт орох болно. Ихэвчлэн Даваа гарагаас Баасан гарах хүртэлх хугацаанд, 2 долоо хоног үргэлжилнэ. Та энэ хугацаанд үнэ хаялцах худалдаанд оролцож, үнийн саналаа явуулж бопно.

Худалдаа (бүгд)
Эндээс боломжит бүх худалдааны мэдээллийг харах боломжтой
  Идэвхтэй
Tijuana, MX
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2020-10-25 19:00:00Z
54
 Худалдаанд орж буй багцууд
3
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
LaPaz, BO
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2020-10-28 14:00:00Z
2
 Худалдаанд орж буй багцууд
6
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Chennai, IN
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2020-10-23 10:30:00Z
46
 Худалдаанд орж буй багцууд
27
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Tashkent, UZ
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2020-10-22 10:00:00Z
2
 Худалдаанд орж буй багцууд
176
 Хаагдах хүртэлх минут
  Идэвхтэй
Kigali, RW
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2020-10-23 15:00:00Z
82
 Худалдаанд орж буй багцууд
31
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Algiers, DZ
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2020-10-25 14:00:00Z
27
 Худалдаанд орж буй багцууд
3
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Kinshasa, CD
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2020-10-30 17:00:00Z
171
 Худалдаанд орж буй багцууд
8
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Guatemala City, GT
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2020-10-22 22:00:00Z
7
 Худалдаанд орж буй багцууд
14
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
San Salvador, SV
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2020-10-25 21:00:00Z
110
 Худалдаанд орж буй багцууд
3
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Yerevan, AM
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2020-10-28 18:00:00Z
2
 Худалдаанд орж буй багцууд
6
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Dushanbe, TJ
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2020-10-22 10:00:00Z
1
 Худалдаанд орж буй багцууд
176
 Хаагдах хүртэлх минут
  Идэвхтэй
Naples, IT
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2020-10-23 11:00:00Z
11
 Худалдаанд орж буй багцууд
27
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Panama City, PA
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2020-10-26 23:00:00Z
34
 Худалдаанд орж буй багцууд
4
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Yaounde, CM
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2020-11-09 07:00:00Z
10
 Худалдаанд орж буй багцууд
18
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Tegucigalpa, HN
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2020-10-23 18:00:00Z
84
 Худалдаанд орж буй багцууд
1
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Asuncion, PY
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2020-11-06 13:00:00Z
54
 Худалдаанд орж буй багцууд
15
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Valletta, MT
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2020-10-28 07:00:00Z
8
 Худалдаанд орж буй багцууд
6
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Podgorica, ME
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2020-10-26 08:00:00Z
44
 Худалдаанд орж буй багцууд
4
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Belgrade, RS
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2020-10-24 08:00:00Z
76
 Худалдаанд орж буй багцууд
2
 Нээгдэх хүртэлх өдөр