АНУ-ын ЭСЯ-ны цахим худалдаа

АНУ-ын ЭСЯам нь илүүдэл эд хогшил болон бараа материалаа цахим үнэ худалдааны аргаар худалдаалж байна. Худалдаа тус бүр тодорхой эхлэх болон дуусах цаг хугацаатайгаар идэвхжих болно. Худалдааны мэдээлэл нь вэбсайтын мэдээллийн хэсэгт орох болно. Ихэвчлэн Даваа гарагаас Баасан гарах хүртэлх хугацаанд, 2 долоо хоног үргэлжилнэ. Та энэ хугацаанд үнэ хаялцах худалдаанд оролцож, үнийн саналаа явуулж бопно.

Худалдаа (бүгд)
Эндээс боломжит бүх худалдааны мэдээллийг харах боломжтой
  Идэвхтэй
Tel Aviv, IL
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2022-07-07 11:00:00Z
7
 Худалдаанд орж буй багцууд
2
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Ponta Delgada, PT
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2022-07-11 21:00:00Z
29
 Худалдаанд орж буй багцууд
6
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Kolkata, IN
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2022-07-10 17:00:00Z
53
 Худалдаанд орж буй багцууд
5
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Rome, IT
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2022-07-05 13:00:00Z
8
 Худалдаанд орж буй багцууд
152
 Хаагдах хүртэлх минут
  Идэвхтэй
Kinshasa, CD
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2022-07-07 15:00:00Z
70
 Худалдаанд орж буй багцууд
2
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Sofia, BG
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2022-07-05 07:00:00Z
26
 Худалдаанд орж буй багцууд
0
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Bogota, CO
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2022-08-16 12:00:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
42
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Skopje, MK
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2022-07-14 07:00:00Z
22
 Худалдаанд орж буй багцууд
9
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Maseru, LS
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2022-07-11 06:00:00Z
9
 Худалдаанд орж буй багцууд
6
 Нээгдэх хүртэлх өдөр