АНУ-ын ЭСЯ-ны цахим худалдаа

АНУ-ын ЭСЯам нь илүүдэл эд хогшил болон бараа материалаа цахим үнэ худалдааны аргаар худалдаалж байна. Худалдаа тус бүр тодорхой эхлэх болон дуусах цаг хугацаатайгаар идэвхжих болно. Худалдааны мэдээлэл нь вэбсайтын мэдээллийн хэсэгт орох болно. Ихэвчлэн Даваа гарагаас Баасан гарах хүртэлх хугацаанд, 2 долоо хоног үргэлжилнэ. Та энэ хугацаанд үнэ хаялцах худалдаанд оролцож, үнийн саналаа явуулж бопно.

Худалдаа (бүгд)
Эндээс боломжит бүх худалдааны мэдээллийг харах боломжтой
  Идэвхтэй
Kinshasa, CD
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2023-09-28 14:00:00Z
6
 Худалдаанд орж буй багцууд
5
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Yerevan, AM
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2023-09-24 18:00:00Z
17
 Худалдаанд орж буй багцууд
29
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Ankara, TR
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2023-09-25 08:00:00Z
16
 Худалдаанд орж буй багцууд
43
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Ulaanbaatar, MN
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2023-09-26 01:00:00Z
52
 Худалдаанд орж буй багцууд
2
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Lima, PE
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2023-09-25 02:00:00Z
83
 Худалдаанд орж буй багцууд
37
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Belgrade, RS
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2023-09-24 13:00:00Z
8
 Худалдаанд орж буй багцууд
24
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Идэвхтэй
Bujumbura, BI
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2023-09-25 13:00:00Z
79
 Худалдаанд орж буй багцууд
2
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Nogales, MX
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2023-09-25 18:00:00Z
36
 Худалдаанд орж буй багцууд
2
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Warsaw, PL
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2023-09-29 21:59:00Z
39
 Худалдаанд орж буй багцууд
6
 Хаагдах хүртэлх өдөр
  Идэвхтэй
Accra, GH
Товлогдсон хаагдах өдөр: 2023-09-23 20:00:00Z
265
 Худалдаанд орж буй багцууд
7
 Хаагдах хүртэлх цаг
  Бэлтгэгдэж байна
Guangzhou, CN
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2023-10-20 01:00:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
27
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Monterrey, MX
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2023-10-25 06:01:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
32
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Doha, QA
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2023-10-22 05:00:00Z
27
 Худалдаанд орж буй багцууд
29
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Managua, NI
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2023-10-11 14:00:00Z
21
 Худалдаанд орж буй багцууд
18
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Dushanbe, TJ
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2023-09-28 08:00:00Z
4
 Худалдаанд орж буй багцууд
5
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Manila, PH
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2023-09-25 07:00:00Z
104
 Худалдаанд орж буй багцууд
2
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Chisinau, MD
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2023-09-25 07:00:00Z
2
 Худалдаанд орж буй багцууд
2
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Abu Dhabi, AE
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2023-09-26 06:00:00Z
31
 Худалдаанд орж буй багцууд
3
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Baku, AZ
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2023-10-02 06:00:00Z
15
 Худалдаанд орж буй багцууд
9
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Kolkata, IN
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2023-09-29 12:30:00Z
0
 Худалдаанд орж буй багцууд
6
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Tijuana, MX
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2023-09-29 19:00:00Z
38
 Худалдаанд орж буй багцууд
6
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Riyadh, SA
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2023-09-28 07:00:00Z
37
 Худалдаанд орж буй багцууд
5
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Bandar Seri Begawan, BN
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2023-10-31 02:00:00Z
28
 Худалдаанд орж буй багцууд
38
 Нээгдэх хүртэлх өдөр
  Бэлтгэгдэж байна
Djibouti, DJ
Товлогдсон нээгдэх өдөр: 2023-09-25 07:00:00Z
7
 Худалдаанд орж буй багцууд
2
 Нээгдэх хүртэлх өдөр