Ankand Online i Ambasadës së SH.B.A.

Amabasadat e SH.B.A. shesin artikuj të tepërt nëpermjet Ankandit Elektronik të bazuar në rrjetin e internetit. Çdo ankand do të aktivizohet për një periudhë kohore me afate të përcaktuara qartë. Ky informacion është i disponueshëm në panelin e informacionit të aplikacionit në internet. Zakonisht do të jetë aktiv nga e hëna në të premte për një periudhë dy javore. Përgjatë kësaj periudhe ju mund të merrni pjesë aktive dhe të ofroni ofertat tuaj për artikujt e tepërt.

Të gjitha ankandet
Këtu mund të shihni të gjithë ankandet.
  Aktiv
Belgrade, RS
Data e planifikuar e mbylljes: 2019-09-17 22:00:00Z
23
 Grupet në ankand
20
 Orë deri në mbyllje
  Aktiv
Florence, IT
Data e planifikuar e mbylljes: 2019-09-23 13:00:00Z
2
 Grupet në ankand
6
 Ditë deri në mbyllje
  Aktiv
Istanbul, TR
Data e planifikuar e mbylljes: 2019-09-20 12:00:00Z
36
 Grupet në ankand
3
 Ditë deri në mbyllje
  Aktiv
Bratislava, SK
Data e planifikuar e mbylljes: 2019-09-19 10:00:00Z
2
 Grupet në ankand
2
 Ditë deri në mbyllje
  Aktiv
Reykjavik, IS
Data e planifikuar e mbylljes: 2019-09-19 15:00:00Z
9
 Grupet në ankand
2
 Ditë deri në mbyllje
  Aktiv
Sofia, BG
Data e planifikuar e mbylljes: 2019-09-17 07:00:00Z
1
 Grupet në ankand
5
 Orë deri në mbyllje
  Duke u përgatitur
Rome, IT
Data e planifikuar e hapjes: 2019-09-16 08:00:00Z
10
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Monrovia, LR
Data e planifikuar e hapjes: 2019-11-11 09:00:00Z
0
 Grupet në ankand
55
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Djibouti, DJ
Data e planifikuar e hapjes: 2019-07-16 21:00:00Z
2
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Dakar, SN
Data e planifikuar e hapjes: 2019-08-16 10:00:00Z
0
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Ouagadougou, BF
Data e planifikuar e hapjes: 2019-10-01 07:00:00Z
11
 Grupet në ankand
14
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Tbilisi, GE
Data e planifikuar e hapjes: 2019-09-17 06:00:00Z
84
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Conakry, GN
Data e planifikuar e hapjes: 2019-08-01 10:00:00Z
0
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Jerusalem, IL
Data e planifikuar e hapjes: 2019-06-04 05:00:00Z
23
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Tirana, AL
Data e planifikuar e hapjes: 2019-10-09 08:00:00Z
13
 Grupet në ankand
22
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
San Salvador, SV
Data e planifikuar e hapjes: 2019-09-23 16:00:00Z
0
 Grupet në ankand
6
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Baku, AZ
Data e planifikuar e hapjes: 2019-04-22 06:00:00Z
13
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Naples, IT
Data e planifikuar e hapjes: 2019-09-12 08:00:00Z
19
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Cairo, EG
Data e planifikuar e hapjes: 2019-01-20 08:00:00Z
31
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Stockholm, SE
Data e planifikuar e hapjes: 2018-08-30 08:00:00Z
67
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
The Hague, NL
Data e planifikuar e hapjes: 2018-08-27 08:00:00Z
2
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Jakarta, ID
Data e planifikuar e hapjes: 2019-09-18 03:00:00Z
209
 Grupet në ankand
1
 Ditë deri në hapje