Ankand Online i Ambasadës së SH.B.A.

Amabasadat e SH.B.A. shesin artikuj të tepërt nëpermjet Ankandit Elektronik të bazuar në rrjetin e internetit. Çdo ankand do të aktivizohet për një periudhë kohore me afate të përcaktuara qartë. Ky informacion është i disponueshëm në panelin e informacionit të aplikacionit në internet. Zakonisht do të jetë aktiv nga e hëna në të premte për një periudhë dy javore. Përgjatë kësaj periudhe ju mund të merrni pjesë aktive dhe të ofroni ofertat tuaj për artikujt e tepërt.

Të gjitha ankandet
Këtu mund të shihni të gjithë ankandet.
  Aktiv
Naples, IT
Data e planifikuar e mbylljes: 2020-01-31 14:30:00Z
37
 Grupet në ankand
14
 Ditë deri në mbyllje
  Aktiv
Dhahran, SA
Data e planifikuar e mbylljes: 2020-01-20 05:00:00Z
10
 Grupet në ankand
2
 Ditë deri në mbyllje
  Aktiv
Jakarta, ID
Data e planifikuar e mbylljes: 2020-01-27 10:00:00Z
35
 Grupet në ankand
9
 Ditë deri në mbyllje
  Aktiv
San Salvador, SV
Data e planifikuar e mbylljes: 2020-01-18 00:00:00Z
150
 Grupet në ankand
9
 Orë deri në mbyllje
  Aktiv
Geneva, CH
Data e planifikuar e mbylljes: 2020-01-23 16:00:00Z
1
 Grupet në ankand
6
 Ditë deri në mbyllje
  Aktiv
Sofia, BG
Data e planifikuar e mbylljes: 2020-01-19 19:00:00Z
91
 Grupet në ankand
2
 Ditë deri në mbyllje
  Duke u përgatitur
Bogota, CO
Data e planifikuar e hapjes: 2019-10-21 15:00:00Z
1
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Nouakchott, MR
Data e planifikuar e hapjes: 2019-11-16 10:00:00Z
0
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Ouagadougou, BF
Data e planifikuar e hapjes: 2020-01-20 07:00:00Z
11
 Grupet në ankand
3
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Djibouti, DJ
Data e planifikuar e hapjes: 2019-07-16 21:00:00Z
2
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Conakry, GN
Data e planifikuar e hapjes: 2019-08-01 10:00:00Z
0
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Jerusalem, IL
Data e planifikuar e hapjes: 2019-06-04 05:00:00Z
23
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Tbilisi, GE
Data e planifikuar e hapjes: 2020-01-27 06:00:00Z
47
 Grupet në ankand
10
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
The Hague, NL
Data e planifikuar e hapjes: 2018-08-27 08:00:00Z
2
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Stockholm, SE
Data e planifikuar e hapjes: 2018-08-30 08:00:00Z
67
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Prague, CZ
Data e planifikuar e hapjes: 2020-01-17 14:00:00Z
18
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Ljubljana, SI
Data e planifikuar e hapjes: 2020-01-21 08:00:00Z
6
 Grupet në ankand
4
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Adana, TR
Data e planifikuar e hapjes: 2020-01-16 07:00:00Z
1
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Sarajevo, BA
Data e planifikuar e hapjes: 2020-01-20 09:00:00Z
30
 Grupet në ankand
3
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Lisbon, PT
Data e planifikuar e hapjes: 2019-10-24 14:00:00Z
0
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Bamako, ML
Data e planifikuar e hapjes: 2020-02-04 10:00:00Z
0
 Grupet në ankand
18
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Cairo, EG
Data e planifikuar e hapjes: 2020-02-02 08:00:00Z
31
 Grupet në ankand
16
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Rome, IT
Data e planifikuar e hapjes: 2020-01-27 09:00:00Z
10
 Grupet në ankand
10
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Monrovia, LR
Data e planifikuar e hapjes: 2020-01-25 10:00:00Z
30
 Grupet në ankand
8
 Ditë deri në hapje
  Duke u përgatitur
Baku, AZ
Data e planifikuar e hapjes: 2019-04-22 06:00:00Z
13
 Grupet në ankand
0
 Ditë deri në hapje