Elektronska aukcija Ambasade SAD

Ambasada Sjedinjenih Američkih Dražava u Podgorici prodaje korištene stvari putem elektronske aukcije. Aukcija će biti aktivna određeni vremenski period sa tačno određenim početkom i krajem aukcije. Informacija o početku i kraju aukcije je objavljena na početnoj stranici. Aukcija će obično biti aktivna šest dana, od ponedeljka do nedelje. Tokom ovog perioda, možete aktivno učestvovati i davati stvoje ponude na ponuđene stvari.

Sve aukcije
Ovdje možete vidjeti sve dostupne aukcije
  Aktivna
Tijuana, MX
Zakazan datum zatvaranja: 2020-10-25 19:00:00Z
54
 Lotovi na Aukciji
3
 Dana do zatvaranja
  Aktivna
LaPaz, BO
Zakazan datum zatvaranja: 2020-10-28 14:00:00Z
2
 Lotovi na Aukciji
6
 Dana do zatvaranja
  Aktivna
Chennai, IN
Zakazan datum zatvaranja: 2020-10-23 10:30:00Z
46
 Lotovi na Aukciji
28
 Sati do zatvaranja
  Aktivna
Tashkent, UZ
Zakazan datum zatvaranja: 2020-10-22 10:00:00Z
2
 Lotovi na Aukciji
3
 Sati do zatvaranja
  Aktivna
Kigali, RW
Zakazan datum zatvaranja: 2020-10-23 15:00:00Z
82
 Lotovi na Aukciji
32
 Sati do zatvaranja
  Aktivna
Algiers, DZ
Zakazan datum zatvaranja: 2020-10-25 14:00:00Z
27
 Lotovi na Aukciji
3
 Dana do zatvaranja
  Aktivna
Kinshasa, CD
Zakazan datum zatvaranja: 2020-10-30 17:00:00Z
171
 Lotovi na Aukciji
8
 Dana do zatvaranja
  Aktivna
Guatemala City, GT
Zakazan datum zatvaranja: 2020-10-22 22:00:00Z
7
 Lotovi na Aukciji
15
 Sati do zatvaranja
  Aktivna
Yerevan, AM
Zakazan datum zatvaranja: 2020-10-28 18:00:00Z
2
 Lotovi na Aukciji
6
 Dana do zatvaranja
  Aktivna
Dushanbe, TJ
Zakazan datum zatvaranja: 2020-10-22 10:00:00Z
1
 Lotovi na Aukciji
3
 Sati do zatvaranja
  Aktivna
Naples, IT
Zakazan datum zatvaranja: 2020-10-23 11:00:00Z
11
 Lotovi na Aukciji
28
 Sati do zatvaranja
  Aktivna
Panama City, PA
Zakazan datum zatvaranja: 2020-10-26 23:00:00Z
34
 Lotovi na Aukciji
4
 Dana do zatvaranja
  Aktivna
San Salvador, SV
Zakazan datum zatvaranja: 2020-10-25 21:00:00Z
110
 Lotovi na Aukciji
3
 Dana do zatvaranja
  U pripremi
Yaounde, CM
Zakazan datum otvaranja: 2020-11-09 07:00:00Z
10
 Lotovi na Aukciji
18
 Dana do otvaranja
  U pripremi
Tegucigalpa, HN
Zakazan datum otvaranja: 2020-10-23 18:00:00Z
84
 Lotovi na Aukciji
1
 Dana do otvaranja
  U pripremi
Asuncion, PY
Zakazan datum otvaranja: 2020-11-06 13:00:00Z
54
 Lotovi na Aukciji
15
 Dana do otvaranja
  U pripremi
Podgorica, ME
Zakazan datum otvaranja: 2020-10-26 08:00:00Z
44
 Lotovi na Aukciji
4
 Dana do otvaranja
  U pripremi
Belgrade, RS
Zakazan datum otvaranja: 2020-10-24 08:00:00Z
76
 Lotovi na Aukciji
2
 Dana do otvaranja