Elektronska aukcija Ambasade SAD

Ambasada Sjedinjenih Američkih Dražava u Podgorici prodaje korištene stvari putem elektronske aukcije. Aukcija će biti aktivna određeni vremenski period sa tačno određenim početkom i krajem aukcije. Informacija o početku i kraju aukcije je objavljena na početnoj stranici. Aukcija će obično biti aktivna šest dana, od ponedeljka do nedelje. Tokom ovog perioda, možete aktivno učestvovati i davati stvoje ponude na ponuđene stvari.

Sve aukcije
Ovdje možete vidjeti sve dostupne aukcije
  Aktivna
Jerusalem, IL
Zakazan datum zatvaranja: 2022-12-08 13:00:00Z
14
 Lotovi na Aukciji
27
 Sati do zatvaranja
  Aktivna
The Hague, NL
Zakazan datum zatvaranja: 2022-12-13 11:00:00Z
74
 Lotovi na Aukciji
6
 Dana do zatvaranja
  Aktivna
Riyadh, SA
Zakazan datum zatvaranja: 2022-12-10 17:00:00Z
7
 Lotovi na Aukciji
3
 Dana do zatvaranja
  Aktivna
Merida, MX
Zakazan datum zatvaranja: 2022-12-19 05:30:00Z
6
 Lotovi na Aukciji
11
 Dana do zatvaranja
  Aktivna
Panama City, PA
Zakazan datum zatvaranja: 2022-12-12 21:00:00Z
31
 Lotovi na Aukciji
5
 Dana do zatvaranja
  Aktivna
Cairo, EG
Zakazan datum zatvaranja: 2022-12-10 18:00:00Z
68
 Lotovi na Aukciji
3
 Dana do zatvaranja
  Aktivna
Guatemala City, GT
Zakazan datum zatvaranja: 2022-12-11 21:00:00Z
27
 Lotovi na Aukciji
4
 Dana do zatvaranja
  Aktivna
Vilnius, LT
Zakazan datum zatvaranja: 2022-12-11 19:00:00Z
1
 Lotovi na Aukciji
4
 Dana do zatvaranja
  Aktivna
Sarajevo, BA
Zakazan datum zatvaranja: 2022-12-14 08:00:00Z
35
 Lotovi na Aukciji
6
 Dana do zatvaranja
  Aktivna
Tbilisi, GE
Zakazan datum zatvaranja: 2022-12-11 17:00:00Z
8
 Lotovi na Aukciji
4
 Dana do zatvaranja
  U pripremi
Port Au Prince, HT
Zakazan datum otvaranja: 2022-12-12 12:00:00Z
0
 Lotovi na Aukciji
5
 Dana do otvaranja
  U pripremi
Djibouti, DJ
Zakazan datum otvaranja: 2023-01-02 07:00:00Z
4
 Lotovi na Aukciji
26
 Dana do otvaranja
  U pripremi
Geneva, CH
Zakazan datum otvaranja: 2022-12-27 09:00:00Z
46
 Lotovi na Aukciji
20
 Dana do otvaranja
  U pripremi
Accra, GH
Zakazan datum otvaranja: 2022-12-14 08:00:00Z
0
 Lotovi na Aukciji
7
 Dana do otvaranja
  U pripremi
Vienna, AT
Zakazan datum otvaranja: 2022-12-13 09:00:00Z
13
 Lotovi na Aukciji
6
 Dana do otvaranja
  U pripremi
Manila, PH
Zakazan datum otvaranja: 2022-12-09 07:00:00Z
109
 Lotovi na Aukciji
2
 Dana do otvaranja
  U pripremi
Dhahran, SA
Zakazan datum otvaranja: 2022-12-12 07:00:00Z
0
 Lotovi na Aukciji
5
 Dana do otvaranja
  U pripremi
Kinshasa, CD
Zakazan datum otvaranja: 2022-12-08 09:00:00Z
49
 Lotovi na Aukciji
1
 Dana do otvaranja
  U pripremi
Budapest, HU
Zakazan datum otvaranja: 2022-12-09 13:00:00Z
20
 Lotovi na Aukciji
2
 Dana do otvaranja
  U pripremi
Chisinau, MD
Zakazan datum otvaranja: 2022-12-08 08:00:00Z
39
 Lotovi na Aukciji
1
 Dana do otvaranja
  U pripremi
Athens, GR
Zakazan datum otvaranja: 2022-12-08 08:00:00Z
4
 Lotovi na Aukciji
1
 Dana do otvaranja
  U pripremi
Guayaquil, EC
Zakazan datum otvaranja: 2022-12-09 12:00:00Z
10
 Lotovi na Aukciji
2
 Dana do otvaranja
  U pripremi
Tel Aviv, IL
Zakazan datum otvaranja: 2022-12-15 08:00:00Z
30
 Lotovi na Aukciji
8
 Dana do otvaranja
  U pripremi
Podgorica, ME
Zakazan datum otvaranja: 2022-12-19 08:00:00Z
17
 Lotovi na Aukciji
12
 Dana do otvaranja