Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu prodaje korištene stvari putem on-line aukcije. Aukcija će biti aktivna određeni vremenski period sa tačno određenim početkom i krajem aukcije. Informacija o početku i kraju aukcije je objavljena na početnoj stranici. Aukcija će obično biti aktivna sedam dana, od ponedjeljka do ponedjeljka (ili za određenu aukciju u nekom drugom periodu, ako je tako navedeno) naredne sedmice. Tokom ovog perioda, možete aktivno učestvovati i davati svoje ponude za ponuđene stvari.

Kako biste učestvovali na aukciji, morate se prvo registrovati sa svojim imenom i prezimenom.

Maksimalan broj ponuda za jedan LOT je prikazan pored svakog LOT-a. Povećanje vaše ponude je moguće jedino u lokalnoj valuti, BAM. Tokom trajanja aukcije, morate pratiti vašu ponudu da bi mogli reagovati na svaku promjenu cijene. Najviša završna ponuda će biti uvećana za vrijednost carine i poreza izražene pored svakog LOT-a.

Automatski e-mail sa linkom na aplikaciju će biti poslan svim najuspješnim ponuđačima gdje nakon što se uspješno prijavite možete pregledati kupljene stvari. 

VAŽNE NAPOMENE:

-          Stvari ponuđene na aukciji se prodaju u „ stanju u kakvom jesu“, bez garancije ili testiranja ispravnosti.

-          Prilikom registracije korisnici su obavezni da daju ispravne podatke, uključujući  email  adresu i broj  telefona. Ukoliko korisnik ne upiše
           ispravne 
podatke njihov nalog će  biti  suspendovan i biće im  onemogućeno dalje učestvovanje.

-          Strani državljani u BiH ne mogu učestvovati na aukciji.

-          Američka vlada zadržava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude, te na sve eventualne promjene  koje nastanu usljed neplaniranih razloga.

Kako možete platiti za svoju robu

Naplata

Sve uplate se moraju izvršiti u četvrtak, 25. juna 2020. u toku radnog vremena. O tačnom vremenu i načinu plaćanja i preuzimanja robe  kupci će biti obavješteni u odvojenim elektronskim (email) porukama. 

Prilikom uplate uspješni ponuđač mora pokazati BH ličnu kartu na uvid, nakon čega će biti izdati računi od strane Američke ambasade i ovlaštenog špeditera. Nakon izvršene uplate i sa računima Ambasade ponuđač može pristupiti preuzimanju robe/vozila   

Kako možete preuzeti svoju robu

Preuzimanje robe

Da bi ste preuzeli kupljenu robu, morate pokazati originalne račune izdate od strane Ambassade i ovlaštenog špeditera.

Sva roba koja nije pokupljena unutar dogovorenog termina biće uklonjena bez mogućnosti nadoknade. Samo u specijalnim slučajevima, može se organizovati drugi dan za kupljenje robe u dogovoru sa predstavnicima Ambasade

Nakon uspješnog kompletiranja procedure plaćanja, naše osoblje će vašu robu/vozilo iznijeti/izvesti ispred zgrade i od tog momenta vi ste vlasnik robe. Vi ste u potpunosti odgovorni za utovar i odvoz stvari iz kruga Ambasade u zadatom vremenskom okviru. Sve neodvezene stvari će se smatrati napuštenim i biće uništene.